TerapiaM

TerapiaM on yhden naisen yritys, joka tarjoaa Turussa apua parisuhteen ja perhe-elämän solmujen aukaisuun, tunteiden tuulettamiseen tai vaikeiden asioiden turvalliseen käsittelyyn. Lisäksi käytössä on tarvittaessa EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Se on silmänliikkeisiin perustuva poisherkistämis- ja uudelleenprosessointimenetelmä, jota käytetään psyykkisten traumojen hoidossa. 

Myös etäterapia- mahdollisuus olemassa. Tervetuloa!

Kuka olen?

Olen koulutukseltani voimavarakeskeinen perhe- ja pariterapian psykoterapeutti.  Pohjakoulutukseltani olen sosionomi AMK ja sosiaaliohjaaja. Olen työskennellyt lasten ja perheiden kanssa yli kaksikymmentä vuotta lastensuojelun eri tehtävissä. Olen äiti ja myös sijaisvanhemmuus on minulle tuttua toimittuani perhekodin äitinä usean vuoden ajan. Lastensuojelun työkokemukseni on vahvistanut omaa haluani toimia siellä missä perhe-elämä saa alkunsa eli parisuhteiden parissa. Isommat hankaluudet voidaan usein välttää ajoissa sopivilla korjausliikkeillä.

Olen terapeuttina sekä ihmisenä kuunteleva ja aktiivinen, suora ja lämpimällä huumorilla varustettu. Ensisijainen terapeutin tavoitteeni on auttaa ihmistä olemaan avuksi itselleen. Ihmiskuvani on avara ja salliva, pidän erilaisuutta rikkautena ja jokaista samanarvoisena. Pariterapeuttina koen olevani tasapuolinen ja tasa-arvoinen. Pidän itseäni helposti lähestyttävänä, maanläheisenä ja turvallisena tekijänaisena.  

Mirka Nisula