Perhe- ja pariterapiasta

Parisuhde on perhe- elämän koti. Kun lauman johtajien asiat ovat kunnossa, myös muun lauman hyvinvointi mahdollistuu. Parisuhteessa tulee hetkiä jolloin se kaipaa tuuletusta, turvallisuutta, uutta näkökulmaa, solmujen oikaisua. Elämän erilaiset kriisit heijastuvat ja näkyvät usein lähimmissä ihmissuhteissamme. Tällaisiin hetkiin on olemassa onneksi apua ja hyvinkin näköalattomista hetkistä on mahdollista selviytyä kuivin jaloin.

Kannustan ihmisiä olemaan oman elämänsä toimijoita.  Koen että terapia on se paikka jossa voidaan tehdä yhdessä turvallisesti töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuulluksi tulemisen kokemus on jokaisen ihmisen perusoikeus ja siitä terapiassa pidetään huolta yhdessä. Terapia ja siinä käytetyt menetelmät muokkautuvat jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Voimavarakeskeisenä terapeuttina keskityn tähän hetkeen ja tulevaan mitenkään menneisyyttä unohtamatta. Työskentely on aina kunnioittavaa ja tavoitteet yhteisesti sovittuja. Terapiakäyntejä voi olla yksi tai useita ja sinne voi tulla yksin tai yhdessä. Yksilökäynnit toteutetaan perheterapeuttisesta viitekehyksestä käsin. Terapiakäynneistä tehdään yhteinen sopimus asiakkaan kanssa.